PROTESTA PAQËSORE E 30. GUSHT 2014 NË BERNË, SHESHI HELVETIA

Më 30. Gusht 2014 Grupi për Protestë Paqësore për të dytën herë
ka protestuat në Sheshin Helvetia në Bernë në mbështetje të Shkupit
dhe familjeve të dënuarve në rastin Monstra dhe protestuesve të
burgosur. Në kuadër të protestës u shpall edhe peticioni në Zvicër kundër
veprimeve të shtetit maqedonas.
Ambasadës maqedonase iu dorëzua dhe lexua një letër proteste.

Leximi i protestletrës para ambasadës maqedonase, 30.8.2014

Protesta paqësore e 19. Korrik 2014 në Bernë,             Sheshi Helvetia

                          Më 19. Korrik Grupi për Protestë Paqësore ka protestuar kundër
                          rastit Monstra dhe burgosjeve të protestuesve shqiptar në Shkup
                          me dorëzimin të një letre proteste ambasadës maqedonase.