Angazhimi ynë

Si qytetarë shqiptar në Maqedoni dhe perëndim, ne angazhohemi të vendosur për të drejtat e Shqiptarëve dhe në veçanti mbështesim familjet e të burgosurëve me burg të përjetshëm në rastin Monstra.
Qëndrojmë të bashkuar në kërkesën tonë të patundur për drejtësi dhe barazi në Maqedoni
.